Object structure

Creator:

Chrzan, Tadeusz ; Zaworska, Justyna

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Mineral composition of melaphyre rocks and durablity of a motorway surface = Skład mineralny skał melafirowych a trwałość autostrady

Group publication title:

CEER, nr 10 (2013)

Subject and Keywords:

skała melaforowa ; autostrada ; nawierzchnia autostrad ; warstwa wierzchnia ; melaphyre rocks ; motorway ; surface layer

Abstract_pl:

W artykule poddano analizie skład mineralny melafiru użytego do budowy nawierzchni autostrady oraz omówiono trwałość poszczególnych minerałów pod kątem ich odporności na czynniki atmosferyczne i ogólnej wytrzymałości skały. ; W wyniku analizy stwierdzono, że zbadany melafir zawierał zbyt dużą ilość minerałów nieodpornych na czynniki atmosferyczne, co miało znaczący wpływ na eksploatację nawierzchni autostrady; powierzchniowa warstwa autostrady powstała pomiędzy czerwcem i listopadem 2001 r., a już na początku 2003 r. przystąpiono do jej remontu. Szybkie zużycie górnej warstwy autostrady wytłumaczono nadmierną zawartością tych minerałów, które pod wpływem czynników atmosferycznych stosunkowo szybko uległy przemianom.

Abstract:

The article presents the mineral composition of melaphyre and discusses durability of minerals contained in the rock for the impact of weather conditions on stability and strength of mineral rocks. The analysis showed that the tested melafir contained too many minerals not resistant to weathering. ; This fact had a significant impact on the exploitatnion of the new done motorway surface. The surface layer of the motorway was made between June and November 2001 and at the beginning of 2003 there started its renovation. The resulting rapid wear of the upper surface of the motorway may be explained by an excessive content of minerals that have gone rapid transformations (weathering and oxidation) in the conditions of the top surface layer of the motorway.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

33-39

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 10

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego