Object

Title: Impact of Karl Henrici's ideas on the development of Settlements in Knurów in the years 1904-1939 = Wpływ ideii Karla Hainriciego na rozwój kolonii knurowskich w latach 1904-1939

Creator:

Sokołowska-Moskowiak, Joanna

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 9 (2012)

Abstract_pl:

Narastająca u progu XX w. migracja ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy doprowadziła do powstania gęstych skupisk zabudowy, które w połączeniu z przeludnieniem i katastrofalną sytuacją socjalno-bytową wymusiła konieczność wznoszenia nie tylko przyfabrycznych zespołów mieszkaniowych, lecz całych osad robotniczych. ; Niestety osiedla patronackie tylko częściowo rozwiązywały potrzeby ówczesnego mieszkalnictwa. Wobec skomplikowanej sytuacji mieszkaniowej w miastach, urbaniści niemieccy starając się skutecznie rozwiązać problemy, chętnie sięgali po idee austriackiego planisty Camillo Sittego (1843-1903), który w projektowaniu (Sitte C., City planning according to artistic principles) zwracał uwagę na skalę architektoniczną, proporcje i występowanie elementów przestrzennych jak placów, terenów zieleni, a także na rozległość i odległość zabudowy. ; Koniecznością stał się również o ile to możliwe łatwiejszy dostęp do rekreacji, obiektów kultury czy obiektów usługowych. Zgodnie z tą zasadą zaprojektowano zespół kolonii w Knurowie, których rozwój przypada na lata 1904-1939.

Abstract:

German planners trying to effectively solve the problems of the complex housing situation at the beginning of the 20th century, eagerly reached for the ideas of the Austrian planner, Camillo Sittego (1843-1903), who in his designs drew attention to architectural scale, proportions and the presence of spatial elements such as squares, green areas, as well as the breadth and the distances of buildings. ; It has also become important to access recreational, cultural and service facilities as easily as possible. Knurów Settlements were designed according to these principles. Their intensive development took place 1904-1939.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47263

Pages:

111-120

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 9

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information