Object structure

Creator:

Ogiołda, Ewa ; Nowogoński, Ireneusz ; Leszczyńska, Beata

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Water supply system in Międzychód commune = System zaopatrzenia w wodę w gminie Międzychód

Group publication title:

CEER, nr 8 (2012)

Subject and Keywords:

system zaopatrzenia w wodę ; obliczenia hydrauliczne ; obliczenia symulacyjne ; Międzychód ; water supply system ; hydraulic calculation ; numerical simulation

Abstract_pl:

Systemy zaopatrzenia w wodę są kosztownymi inwestycjami ? isotne jest zatem z punktu widzenia użytkowników projektowanie i eksploatowanie ich w taki sposób, aby pracowały niezawodnie przez długi czas. Warunki pracy omawianych systemów zmieniają się w czasie ich użytkowania ? istotna jest zatem znajomość aktualnych wartości poszczególnych parametrów eksploatacyjnych. ; Cennymi narzędziami są programy komputerowe, które umożliwiają zarówno ustalenie wartości poszczególnych parametrów, jak i przeprowadzenie obliczeń symulacyjnych dla projektowanych w systemie zmian mających przyczynić się do poprawy jego niezawodności. Przy użyciu programu EPANET obliczono i poddano analizie parametry pracy istniejącego systemu zaopatrzenia w wodę w Międzychodzie. Zaproponowano połączenie systemu z podsystemem Radgoszcz, a uzasadnieniem prawidłowości takiego rozwiązania są wyniki przeprowadzonych obliczeń symulacyjnych.

Abstract:

The properly designed and exploited water supply system is very important both for consumers and management in commune. Work conditions of such systems are changing so it is necessary to know its current parameters. Now we have different modern programs which make possible to calculate parameters and carry out simulation of designed changes which could improve reliability coefficients. Evaluation of exploited water supply system in Międzychód and designed its connection with subsystem in Radgoszcz were presented in this paper.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

39-46

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 8

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego