Object

Title: Selected models for the description of the kinematics of changes of height differences between points in a geodesic network under the influence of mining = Wybrane modele opisu kinematyki sieci geodezyjnej wysokościowej pod wpływem eksploatacji górniczej

Creator:

Mrówczyńska, Maria

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 8 (2012)

Abstract_pl:

W treści artykułu podjęto próbę opisu przebiegu deformacji powierzchni terenu obszaru Legnicko ? Głogowskiego Okręgu Miedziowego w latach 1967 ? 2008. Stan deformacji został opisany modelami kinematycznymi przemieszczeń punktów reprezentujących badany obszar. ; Przeprowadzono rozważania dotyczące możliwości wykorzystania algorytmu kontrpropagacji do oszacowania przemieszczeń wybranych punktów, dla których przyjęto założenie, że w trakcie prowadzonych badań punkty zostały uszkodzone bądź zniszczone. Procedury numeryczne estymacji parametrów modeli przemieszczeń realizowano za pomocą tradycyjnych metod optymalizacji i sieci neuronowych.

Abstract:

The article attempts to describe the progress of deformation of the surface of the Legnica-Głogów Copper Mining Area in the years 1967-2008. The state of deformation has been described with kinematical models of the displacement of points representing the area under research. ; It has been analysed whether there are possibilities of using a counter-propagation algorithm for estimating displacements of selected points for which an assumption has been made that during the research they were damaged or destroyed. The numerical procedures of the estimation of parameters of displacement models were carried out by means of traditional optimisation methods and neural networks.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47244

Pages:

5-17

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 8

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information