Object

Title: Technical and economic aspects of industrial laundry wastewater treatment = Techniczne i ekonomiczne aspekty oczyszczania ścieków pralniczych

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 7 (2011)

Abstract_pl:

Wiele zakładów przemysłowych doświadcza problemu wysokich kosztów odprowadzania ścieków. Szczególnie dotyka to zakłady, w których prowadzone są procesy o wysokim zapotrzebowaniu na wodę. Jako alternatywę do odprowadzania surowych lub podczyszczonych ścieków, do komunalnych systemów kanalizacyjnych, należy rozważać budowę własnego systemu oczyszczania ścieków i ich zrzut do wód powierzchniowych. ; W przemysłowej pralni Fliegel Textilservice, w Nowym Czarnowie, przetestowano trzy metody biologicznego oczyszczania ścieków pralniczych. Wśród testowanych metod: biologiczne złoże obrotowe, bioreaktor membranowy i osad czynny utwierdzony na gąbkach, ostatnia z wymienionych wskazana została jako optymalna do oczyszczania ścieków pralniczych. ; Biologiczne oczyszczanie ścieków pralniczych, wspomagane dozowaniem azotu, chemicznym strącaniem fosforu i neutralizacją, generowało ścieki oczyszczone o satysfakcjonującej jakości. Analizowany przypadek wskazuje na możliwość redukcji kosztów gospodarki ściekowej o 39% oraz okres zwrotu nakładów inwestycyjnych rzędu 7-8 lat.

Abstract:

Three biological methods of laundry wastewater purification were tested, in pilot scale, in Fliegel Textilservice laundry in Nowe Czarnowo. Among tested methods, rotating biological contactor, membrane bioreactor and sponge activated sludge reactor, the last one has been pointed out as optimal for laundry wastewater treatment. ; Biological treatment of laundry wastewater, assisted by nitrogen addition, phosphorus chemical precipitation and neutralisation, generated purified wastewater with satisfactory quality. Case study of industrial laundry shows that total costs of wastewater utilization may be reduced by 39% and payback period of total investment costs is estimated at 7-8 years.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47240

Pages:

129-137

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 7

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information