Object structure

Creator:

Mrówczyńska, Maria

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

On solving selected problems of linear algebra by means of neural networks = Zagadnienie rozwiązywania wybranych zadań algebry liniowej za pomocą sieci neuronowych

Group publication title:

CEER, nr 7 (2011)

Subject and Keywords:

sieci neuronowe ; algebra liniowa ; neural networks ; linear algebra ; linear systems

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wybrane zastosowania praktyczne i wyniki symulacji komputerowych z zakresu numerycznej algebry liniowej, realizowanej za pomocą sieci neuronowych. Mając na względzie aspekty zastosowań, uznano za celowe nadać priorytet opisowi zagadnienia wyrównania nadokreślonych układów liniowych w normie l_2 oraz w normie l_1. Do standardowych operacji numerycznych zaliczono również algorytmy obliczania inwersji macierzy kwadratowych oraz wyznaczania ich wartości własnych i wektorów własnych.

Abstract:

The paper presents selected practical applications and results of computer simulations from the field of numerical linear algebra realized by means of neural networks. Bearing in mind aspects of applications, it has been decided that priority should be given to the description of the problem of soling over-determined linear systems in the norm l_2 and the norm l_1.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-17

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 7

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego