Object structure

Creator:

Bering, Sławomira ; Mazur, Jacek ; Tarnowski, Krzysztof

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

The possibilities of sludge management, generated in the industrial - laundry wastewater treatment process in the Fliegel Textilservice laundry in Nowe Czarnowo = Możliwości zagospodarowania osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych popralniczych na przykładzie pralni Fliegel Textilservice w Nowym Czarnowie

Group publication title:

CEER, nr 6 (2011)

Subject and Keywords:

zagospodarowanie osadów ściekowych ; ścieki przemysłowe popralnicze ; sludge management ; industrial-laundry sewage

Abstract_pl:

Osady ściekowe powstają w każdej metodzie oczyszczania ścieków. Dlatego przy doborze technologii oczyszczania ścieków, należy jednocześnie analizować możliwości zagospodarowania osadów ściekowych. Metody zagospodarowania osadów powstających w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych uwarunkowane są przede wszystkim względami technologicznymi i możliwościami ich przeróbki. ; Jednakże mogą występować również ograniczenia natury prawnej, które nie występują w przypadku osadów powstałych podczas oczyszczania ścieków komunalnych. W referacie przedstawiono możliwości zagospodarowania osadów ściekowych powstających w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych popralniczych na przykładzie pralni Fliegel Textilservice w Nowym Czarnowie, województwo zachodniopomorskie. ; Osady te pod względem składu nie różnią się znacznie od "klasycznych" osadów komunalnych. W związku z tym analizowane były trzy warianty: spalanie lub współspalanie osadów w spalarni, składowanie na składowisku odpadów oraz przyrodnicze wykorzystanie osadów. W ramach przeprowadzonej analizy uwzględniono również czynnik lokalizacyjny, tj. bezpośrednie sąsiedztwo elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

Abstract:

Sludge is generated in all methods of sewage treatment. Choosing a sewage treating technology is necessary to analyse simultaneously the possibilities of sludge management. The methods of sludge management, generated in the industrial sewage treatment processes, besides technological conditions, meet also law restrictions. ; In this paper, the possibilities of sludge management, generated in the industrial-laundry sewage treatment process in the Fliegel Textilservice laundry in Nowe Czarnowo are presented. Because of location factor (the closed vicinity of Dolna Odra Power Plant in Nowe Czarnowo), it seems that the best method of sludge disposal is the nature sludge utilisation.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

89-97

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 6

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego