Object

Title: The quantity and quality of industrial wastewater from laundry on example of "fliegel textilservice" company in Nowe Czarnowo = Ilość i jakość ścieków przemysłowych popralniczych na przykładzie pralni Fliegel Textilservice w Nowym Czarnowie

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 6 (2011)

Abstract_pl:

Przeprowadzenie analizy ilości i jakości ścieków pochodzących z zakładu przemysłowego jest ważnym etapem doboru technologii oczyszczania ścieków przemysłowych W pracy przeanalizowano dane dotyczące jakość i ilość ścieków przemysłowych pralniczych z pralni Fliegel Textilservice w Nowym Czarnowie. województwo zachodniopomorskie. ; Danymi wyjściowymi do analizy były pomiary stężeń wskaźników zanieczyszczeń wykonane w okresie od 12.2009r. do 07.2010r. dla ścieków surowych. mechanicznie podczyszczonych na sicie. o składzie wyrównanym w zbiorniku retencyjnym. W pracy opisano uwarunkowania przygotowania ścieków do biologicznego ich oczyszczania. między innymi poprzez korektę odczynu pH. obniżenie temperatury ścieków, usunięcie piany. ; Poddano również analizie wskaźniki związane z podatnością na biologiczne usuwanie związków węgla oraz związków biogennych z przedmiotowych ścieków pralniczych. Ustalenie radzajów i dawek środków dawkowanych do ścieków pralniczych w planowanym procesie ich oczyszczania musi też uwzględnić wysokie stężenie chlorków i siarczanów występujące obecnie w przedmiotowych ściekach surowych.

Abstract:

The quality and quantity data of industrial laundry wastewater from the Fliegel Textilservice laundry in Nowe Czarnowo in West Pomeranian Voivodship are presented. The output data for analysis were measurements of pollution indicators? concentrations made for mechanically pre-treated raw wastewater in the period from 12.2009. to 07.2010. ; The paper describes the conditions of laundry wastewater preparation for biological wastewater treatment, inter alia, by pH correction, lowering the temperature of wastewater, removal of foam. The factors associated with susceptibility to biological removal of carbon and biogenic compounds from the subject laundry wastewater were taken into account.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47187

Pages:

33-44

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 6

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information