Obiekt

Tytuł: On determination of the stress-strain state of a multi-wedge system with thin radial defects under antiplane deformation = Określenie stanu naprężeń i przemieszczeń w układzie wieloklinowym z promieniowymi defektami przy ścinaniu wzdłużnym

Autor:

Makhorkin, Mykola ; Sulym, Heorhiy

Data wydania:

2010

Typ zasobu:

artykuł

Współtwórca:

Kuczma, Mieczysław - red.

Tytuł publikacji grupowej:

CEER, nr 5 (2010)

Streszczenie:

Przedstawione badania dotyczą nowego podejścia do rozwiązywania zagadnienia antypłaskiego dla układu wieloklinowego z ułożonymi promieniowo cienkimi niejednorodnościami. Metoda ta, wykorzystuje podejście uogólnionego zagadnienia sprzężenia materiałów do modelowania istnienia cienkich defektów za pomocą funkcji skoków. ; To daje możliwość otrzymania w postaci analitycznej transformat Mellina naprężeń i przemieszczeń w pakietach z dowolną ilością klinów. Wskutek stosowania metody wyznaczenie stanu naprężeniowo-odkształceniowego w układzie klinowym podczas ścinania wzdłużnego sprowadza się do rozwiązywania jednego częściowo zdegenerowanego równania różniczkowego z odpowiednimi warunkami brzegowymi. ; Do jego rozwiązania stosuje się transformacja całkowa Mellina, której transformaty dla dowolnej ilości komponentów układu klinowego można znaleźć w postaci analitycznej. W wyniku przeprowadzonych badań zostały otrzymane asymptotyki naprężeń i przemieszczeń w otoczeniu wierzchołka układu klinowego oraz transformaty Mellina przemieszczeń. ; Wprowadzono pojęcie uogólnionego współczynnika intensywności naprężeń w wierzchołku klina oraz dla szeregu układów wieloklinowych otrzymano postać analityczną dla naprężeń i przemieszczeń w dowolnym punkcie kompozytu. Został również dokładnie zbadany przypadek obciążenia skupioną siłą układu z trzech klinów.

Abstract:

An elastic isotropic multi-wedge system with radially located thin defects under longitudinal shear is considered. The procedure of construction of asymptotics of the stress and displacement fields in the vicinity of the system apex using the apparatus of generalized functions and Mellin transform is presented. ; The notion of generalized stress intensity factor near the wedge system apex is introduced. The procedure proposed is applied to determine analytically the asymptotic distribution of stress and displacement fields in the three-wedge system peak. The generalized stress intensity factor near the three-wedge system apex is analyzed.

Opis:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47174

Strony:

235-249

Źródło:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Jezyk:

eng

Licencja CC BY-NC-ND 3.0:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji