Object structure

Creator:

Socha, Tomasz

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Rheological redistribution of stresses in multi-layered beams = Reologiczna redystrybucja naprężeń w belkach wielowarstwowych

Group publication title:

CEER, nr 5 (2010)

Subject and Keywords:

belki wielowarstwowe ; reologia ; redystrybucja naprężeń ; pręty kompozytowe ; multi-layered structures ; redistribution of stresses ; rheology ; viscoelasticity

Abstract_pl:

W referacie przedstawiono problemy reologii konstrukcji wielowarstwowych na przykładzie belek drewnianych wzmacnianych wklejonymi prętami kompozytowymi (trzy warstwy: drewno, spoina klejowa o dużej grubości, pręt kompozytowy). Zaprezentowano teoretyczny model pracy tego typu belki zbudowany w oparciu o równania ośrodków liniowo lepkosprężystych, hipotezę płaskich przekrojów oraz założenie idealnego zespolenia elementów składowych. ; Wykorzystując rachunek operatorowy wyprowadzono równania ugięć i naprężeń. W celu weryfikacji modelu teoretycznego przeprowadzono badania doświadczalne na belkach w skali naturalnej, litych i wzmocnionych. Wykonane obliczenia wykazały dobrą zgodność modelu teoretycznego z danymi doświadczalnymi. Stwierdzono istotną redystrybucję naprężeń w obrębie przekroju poprzecznego.

Abstract:

The paper concerns problems of rheology in wooden structures reinforced with polyester-glass composite bars glued to them by means of epoxy resin. A theoretical model of the behaviour of a multi-layered beam is presented. The component materials of this beam are described with equations for linear viscoelastic media (five- and sixparameter rheological models). ; The Bernoulli's plane sections hypothesis has been assumed and this assumption includes the statement that the particular layers are perfectly composed with no allowances for creep. Equations for stresses have been derived. To verify the elaborated theoretical model, a program of experimental tests has been prepared. The performed calculations have revealedthat the theoretical model is consistent with the experimental data. The redistribution of stresses occurs in the beam, also when global loads are constant in time.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

219-233

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego