Object structure

Creator:

Domagalski, Łukasz ; Jędrysiak, Jarosław

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Modelling of thin periodic plates subjected to large deflections = Modelowanie cienkich płyt periodycznych o dużych ugięciach

Group publication title:

CEER, nr 5 (2010)

Subject and Keywords:

płyty periodyczne ; zginanie nieliniowe ; modelowanie tolerancyjne ; periodic plates ; nonlinear bending ; tolerance modelling

Abstract_pl:

W pracy rozpatrywane są cienkie, liniowo-sprężyste płyty o budowie periodycznej w płaszczyznach równoległych do płaszczyzny środkowej. Zagadnienia statyki i dynamiki tego rodzaju płyt w zakresie dużych ugięć opisane są układem równań różniczkowych nieliniowych o silnie oscylujących, periodycznych, nieciągłych współczynnikach (por. książka pod red. Woźniaka i in. [3]). ; W celu otrzymania równań o stałych współczynnikach zastosowano tu technikę tolerancyjnego uśredniania, omówioną w książce pod red. Woźniaka, Michalaka i Jędrysiaka [5]. Zaproponowano nieliniowy model tolerancyjny, opisujący nieliniowo-geometryczne zagadnienia cienkich płyt periodycznych. Model ten zastosowano do wyznaczenia ugięć dla danego obciążenia, a otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi w ramach liniowego modelu tolerancyjnego.

Abstract:

The objects under consideration are thin linear-elastic plates with periodic structure in planes parallel to the plate midplane, subjected to large (of the order of plate thickness) deflections. The main aim is to propose a mathematical model describing geometrically nonlinear problems of such plates, which is based on the tolerance averaging technique, cf. Woźniak et al. [3]. Results calculated for a special static problem by the tolerance model are compared with results obtained within the known tolerance linear model of thin plates.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

133-148

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego