Object

Title: Non-stationary heat transfer in two-phase hollow cylinder with functionally graded effective material properties with second kind of boundary conditions = Niestacjonarny przepływ ciepła w przewodniku cylindrycznym z warunkami brzegowymi drugiego rodzaju

Creator:

Ostrowski, Piotr

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 5 (2010)

Abstract_pl:

Przedmiotem rozważań niniejszej pracy jest analiza wpływu pewnych parametrów geometrycznych przewodnika na przebieg pola temperatur dla zagadnienia niestacjonarnego przepływu ciepła. Rozpatrywany przewodnik jest dwuskładnikowym kompozytem o deterministycznej mikrostrukturze, który w kierunku kątowym jest .- periodyczny (dla ustalonego promienia .), a w kierunku promieniowym jego efektywne własności zmieniają się w sposób wolnozmienny. ; Stąd, mamy tutaj do czynienia ze szczególnym przypadkiem materiału o funkcyjnej gradacji własności, FGM (por. Suresh , Mortensen, 1998). Samo zjawisko przewodznia ciepła opisane jest równaniem Fouriera, które zawiera nieciągłe i silnie oscylujące współczynniki. Model matematyczny opisujący zjawisko przewodzenia ciepła w rozpatrywanym kompozycie opierać się będzie na technice tolerancyjnej aproksymacji (por. Woźniak, Wierzbicki, 2000). ; W pracy ograniczymy się jedynie do przypadku jednowymiarowego przepływu ciepła, w którym na brzegach przewodnika dana jest stała bądź periodyczna funkcja gęstości strumienia ciepła q0 = q0(.,t), qk = qk(.,t) dla dowolnej chwili czasu t, oraz funkcja pola temperatury .0 = .0(.,t) w chwili początkowej t = t0. Rozpatrywano również wpływ szerokości inkluzji na prędkość zmian pola temperatury w obszarze przewodnika.

Abstract:

The unidirectional non-stationary heat conduction in two-phase hollow cylinder is considered. The conductor is made of two-phase stratified composites and has a smooth gradation of effective properties in the radial direction. Therefore, we deal here with a special case of functionally graded materials, FGM (cf. [6]). ; The formulation of mathematical model of the conductor is based on the tolerance averaging approach (TAA), cf. [8]. Considerations in this paper are restricted only to the unidirectional nonstationary heat conduction, where on the boundaries are given [phi]-constant or periodic function of heat fluxes q_o = q_o([phi]t), qk = qk([phi]t) for every time period t, and function of initial temperature [...]. The effect of fibres width on the temperature field will be also examined.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47166

Pages:

113-122

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information