Object structure

Creator:

Allawdin, Piotr ; Połczyński, Jarosław

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Title:

Heat transfer in road pavement structure and identification of its layers thermal parameters = Wymiana ciepła w konstrukcji nawierzchni drogowej i identyfikacja parametrów materiałowych tworzących jej warstwy

Group publication title:

CEER, nr 5 (2010)

Subject and Keywords:

nawierzchnia drogowa ; wymiana ciepła ; konstrukcja nawierzchni drogowej ; pavement system ; heat transfer problem ; boundary conditions identification ; road pavement system

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono identyfikację parametów materiałowych oraz warunków granicznych ośrodka niejednorodnego, jaki stanowi konstrukcja nawierzchni drogowej. Problem ten rozwiązano poprzez analizę wymiany ciepła dla układu "płyta wielowarstwowa - nasyp - podłoże gruntowe". ; Na podstawie wieloletnich badań doświadczalnych rozkładu temperatury sformułowane zostały proste i odwrotne zagadnienia nieustalonego przepływu ciepła, zrealizowane przy pomocy metody elementów skończonych. ; Dla identyfikacji stosowane były metody gładkiej i niegładkiej optymalizacji z kryterium najmniejszych kwadratów oraz kryterium minimaxu. Druga z metod okazała się skuteczną, ponieważ w odróżnieniu od pierwszej możliwe było wyznaczenie optymalnych wartości wszystkich badanych materiałów tworzących warstwy konstrukcji drogowej. ; Podane przykłady analizy numerycznej porównane zostały z wynikami badań doświadczalnych uzyskanych z poligonów zlokalizowanych na drodze wojewódzkiej nr 296 w miejscowości Kożuchów w Polsce.

Abstract:

A heat transfer problem for the road pavement system "layered plate - embankment - soil base" is formulated. There are suggested mathematical models and their realization with the use of finite element analysis and design software program by solving the layered plate on the ground foundation. ; Transient thermal state for this road structure is defined by discretization of the system described by different material properties. The theoretical results are compared with the experiment data for the real road pavement of Lubuski province road No 297 on the route Zagan-Kozuchow in Poland. ; Finally, two inverse problems are formulated, to identify respectively the boundary conditions and heat material parameters of road structure by smooth (least squares) and nonsmooth (minimax) optimization. It was shown that the criterion of least squares does not give trust results and only nonsmooth criterion of minimax lead to a trust result of the identification.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

63-78

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 5

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego