Object structure

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

Water management consideration in the Lubin-Głogów Cupriferous Basin = Uwarunkowania wodne eksploatacji miedzi w Lubińsko-Głogowskim Okręgu Miedziowym

Group publication title:

CEER, nr 4 (2010)

Subject and Keywords:

miedź ; eksploatacja zasobów naturalnych ; Lubińsko-Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM) ; cooper ; natural resources exploitation ; drainage ; water management

Abstract_pl:

Lubińsko-Głogowski Okręg Miedziowy stanowi obszar intensywnej eksploatacji górniczej. Najbardziej zaawansowana eksploatacja jest prowadzona w obszarach górniczych: "Lubin", "Polkowice", "Sieroszowice" i "Rudna". ; W pracy scharakteryzowano warunki hydrogeologiczne zachodzące w tych obszarach i wskazano kierunki dalszych działań służących przeciwdziałaniu hydrogeologicznej degradacji regionu. Zawodnienie kopalń surowców naturalnych zawsze stanowi poważny problem ekonomiczny i wymaga zastosowania odpowiedniej technologii odwodnienia oraz sposobu zagospodarowania wód kopalnianych. ; Odwodnienie poszczególnych kopalń w Lubińsko-Głogowskim Okręgu Miedziowym najczęściej odbywa się metodą grawitacyjną, lub - poprzez mechaniczne wypompowanie wody z poziomów wydobywczych.

Abstract:

The Lubin-Głogów Cupriferous Basin is an area of intensive mining exploitation. The four active underground copper mines are: "Lubin", "Polkowice", "Sieroszowice" and "Rudna". In work are characterised topical states of hydrogeological conditions and are showed the directions of further protecting activities against hydrogeological degradation of this region. ; The mine-works progress, threats of water conditions and deposit's exploitation costs are dependent on the excess of the mineralized mine waters development method. The main purpose of all activities should be prevention of the ground and surface-waters against salinization. In this article drainage methods applied in copper mine and hydrogeological conditions changes caused by mining exploitation and deposit drainage were described. ; The purpose of research is to show hydrogeological threat which may be result of natural resources exploitation and to point at ways how to counteract these processes. Watering of natural resources deposits is an important economic problem so it requires suitable mining technology and proper water management application. Drainage of mine is most frequently made gravitationally or by mechanical pumping of water from each mine section.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

111-118

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego