Object

Title: Calcium content in post-mining grounds in the Łęknica region = Zawartość form wapnia w gruntach pokopalnianych z rejonu Łęknicy

Creator:

Drab, Michał ; Greinert, Andrzej

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Group publication title:

CEER, nr 4 (2010)

Abstract_pl:

Praca zawiera wyniki analiz zawartości wapnia ogólnego oraz rozpuszczonego w 0,1M HCl w gruntach pokopalnianych z rejonu Łęknicy. Zawartość wapnia ogólnego w poziomie ściółki leśnej, bez względu na zastosowane w trakcie rekultywacji nawożenie oraz lokalizację badań, była zdecydowanie najwyższa (śr. 4108 mgźkg-1). ; W miarę wzrostu głębokości poboru próbek zawartość wapnia zmniejszała się (do śr. 80 mgźkg-1 w skale macierzystej). Podobne zależności odnotowano wobec wapnia wyekstrahowanego 0,1M HCl (śr. 382 mgźkg-1 w ściółce vs. 7 mgźkg-1 w skale macierzystej). Wystąpiła wysoce istotna korelacja pomiędzy zawartością obu oznaczonych form wapnia w badanych gruntach.

Abstract:

The work contains results of a study on the calcium content - subtotal and soluble in 0.1M HCl - in post-mining grounds in Łęknica area. Subtotal content of calcium in the level of forest litter, regardless of the used fertilization during reclamation and the location of the study, was apparently the highest (av. 4108 mgźkg-1). ; With the increasing depth of sampling the calcium content decreased (up to av. 80 mgźkg-1 in the parent material). Similar dependence has been noted to the calcium extracted by 0.1M HCl (av. 382 mgźkg-1 in litter vs. 7 mgźkg-1 in parent rock). Very significant correlation between the content of the both identified forms of calcium in the test soils has been observed.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47100

Pages:

46-57

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information