Object structure

Creator:

Scholz, Brigitte

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

Ten principles for the treatment of post mining landscapes = Dziesięć zasad kształtowania krajobrazów terenów poeksploatacyjnych

Group publication title:

CEER, nr 4 (2010)

Subject and Keywords:

kształtowanie krajobrazu ; tereny poeksploatacyjne ; zagospodarowanie terenów pokopalnianych ; rekultywacja ; reclamation of degraded areas ; sustainable development ; regional planning ; collaborative planning ; industrial heritage ; new cultural landscapes

Abstract_pl:

Od 2000 do 2010 roku, Międzynarodowa Wystawa Budowlana (niem. Internationale Bauausstellung) (IBA) Fürst-Pückler-Land czynnie uczestniczyła w zagospodarowywaniu terenów pokopalnianych na Łużycach (Brandenburgia, Niemcy Wschodnie). Opierając się na doświadczeniach IBA, sformułowano dziesięć zasad postępowania z terenami pokopalnianymi, których celem jest stworzenie ogólnych założeń dla zagospodarowania terenów pokopalnianych.

Abstract:

From 2000 to 2010, the Internationale Bauausstellung (IBA) Fürst-Pückler-Land has been active in shaping the post-mining landscape in Lusatia (Brandenburg, East Germany). Based on IBA's experiences, we have formulated ten principles concerning the treatment of post-mining landscapes. The goal is to establish a common understanding for handling post-mining landsapes.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

29-34

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego