Object structure

Creator:

Drab, Michał ; Greinert, Andrzej

Contributor:

Świtka, Romuald - red.

Title:

Changes in the quantity of potassium marked in post-mining grounds in the Łęknica region = Zmiany zawartości form potasu oznaczonych w gruntach pokopalnianych z rejonu Łęknicy

Group publication title:

CEER, nr 4 (2010)

Subject and Keywords:

potas w glebach ; grunty pokopalniane ; Łęknica - okręg ; potassium in soils ; forest reclamation ; former mining areas

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki analiz zawartości potasu, oznaczonego metodą Egnera-Riehma (w wyciągu mleczanowym) oraz zbliżonej do ogólnej (w wodzie królewskiej), w gruntach rekultywowanych zwałowisk pokopalnianych z rejonu Łęknicy. ; Zawartość K przyswajalnego w badanych gruntach była niska, wynosząc średnio 49 mgźkg-1. Najwyższą zawartość tej formy stwierdzono w poziomie ściółki (śr. 161 mgźkg-1), odnotowując spadek zawartości w głąb profilu glebowego. Różnice zawartości formy zbliżonej do ogólnej w analizowanym materiale były niewielkie, a średnia zawartość wyniosła 1042 mgźkg-1.

Abstract:

The paper presents the results of analyses of the potassium content marked by means of the Egner-Riehm method (in lactate extract) and a subtotal form (in Aqua Regia), in reclaimed soils of post-mine waste dumps in the Łęknica region. ; The quantity of absorbable K in the soils under research was low, amounting on average to 49 mgźkg[-1]. The highest quantity of this form was found on the level of leaf litter (on average 161 mgźkg[-1]), and the quantity decreased with depth. Differences in the quantity of a potassium subtotal form in the analysed material were small, and average value was 1042 mgźkg[-1].

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

19-28

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 4

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego