Object structure

Creator:

Szczegóła, Hieronim (1931-)

Contributor:

Szczegóła, Hieronim (1931- ) - red.

Title:

Spotkanie Ottona III z Bolesławem Chrobrym w Iławie w l000 roku

Group publication title:

Szprotawski epizod zjazdu gnieźnieńskiego

Subject and Keywords:

Otton III (cesarz rzymski ; 980-1002) ; Chrobry, Bolesław (967-1025) ; Szprotawa - historia ; Zjazd Gnieźnieński (1000) ; Thietmar (biskup merseburski ; (975-1018) ; Kronika biskupa merseburskiego Thietmara jest najlepszym i najpełniejszym źródłem do dziejów zjazdu gnieźnieńskiego. Jest to bowiem dzieło współczesne w stosunku do tego wydarzenia, a jego twórca doskonale orientował się w realiach państwa Bolesława I Chrobrego. W związku z tym warto przyjrzeć się samej kronice, jak i osobie jej twórcy. ; Iława ; Ilua

Abstract_pl:

Najstarsze dzieje ziemi szprotawskiej wiążą się przede wszystkim z nazwą Iława. Iława, w przeszłości ważny gród nad Bobrem, później mała osada, a obecnie zachodnia dzielnica Szprotawy, była pierwszą miejscowością w obecnym województwie lubuskim, którą zanotowały źródła historyczne. ; Miejscowość Ilua - odczytana następnie przez historyków jako Ylavia - Iława - pojawiła się w źródłach po raz pierwszy już w 1000 roku, podczas gdy inne wczesne grody na tym terenie, jak Krosno, Międzyrzecz i Głogów, spotykamy dopiero w latach 1005-1010. ; Iława - podobnie jak i wyżej wymienione miejscowości - odnotowana została w słynnej "Kronice" Thietmara. Biskup merseburski Thietmar (975-1018) towarzyszył cesarzowi niemieckiemu Ottonowi III (980-1002) w jego pielgrzymce do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie w 1000 roku. Wydarzenie to przeszło do historii jako zjazd gnieźnieński.

Publisher:

Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Date:

2000

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

105-126

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego