Object structure

Creator:

Chojnacka, Małgorzata ; Witkowski, Krzysztof

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Determinants of stress in the enterprise which improves its quality = Determinanty stresu w przedsiębiorstwie doskonalących jakość

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

stres ; determinanty stresu ; przedsiębiorstwo doskonalące jakość ; stress ; determinants of stress

Abstract_pl:

Ciągły rozwój i nieustanne zmiany w sferze technologii, organizacji, zarządzania, marketingu, mogą przynosić szereg korzyści przedsiobiorstwom. W istotny sposób mogą też przyczynić się do wzrostu niepokoju wsród pracowników. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: Jakie są źródła napięć i konfliktu oraz jaka jest ich intensywność doznawania? Przeprowadzone badania wśród pracowników jednego z przedsiębiorstw doskonalących jakość mają na celu rozpoznanie problematyki stresu w organizacji doskonalącej jakość ze szczególnym uwzględnieniem determinantów tego zjawiska. W opracowaniu zaproponowano również działania zaradcze.

Abstract:

Continuous development and changes in the areas of technology, organization, management and marketing may bring a number of benefits to enterprises. This can, however, also contribute significantly to employee anxiety. This article is an attempt to answer the question: What are the sources of tension and conflict, and to what degree are they being experienced? The study among employees of a quality-oriented company is intended to identify issues of stress in such organizations with particular emphasis on the determinants of this phenomenon. The paper also proposes remedial action to address such issues.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0003-y

Pages:

36-50

Source:

Management, vol. 16, no 1 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego