Object structure

Creator:

Witkowski, Stanisław ; Grotthus, Magdalena

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Culture and perception of leadership: Ideal leader in the country of origin and the country of residence - case of Germany. Study report (part two) = Kultura a percepcja przywództwa. Przywódca idealny w kraju pochodzenia i w kraju wyjazdu na przykładzie Niemiec. Raport z badań (część druga)

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

przywódca ; lider ; kultura przywództwa ; percepcja przywództwa ; emigrant ; leadership ; culture of leadership ; immigrant ; perception of leadership

Abstract_pl:

Artykuł stanowi uzupełnienie poprzedniego raportu (Witkowski, Grotthus 2011) z międzykulturowych badań nad prototypem idealnego przywódcy, ujętych z perspektywy emigranta. W tej części autorzy koncentrują się kolejno na czterech grupach obcokrajowców (Polska, Europa Wschodnia, Europa Łacińska, Ameryka Łacińska) pracujących w Niemczech. Porównanie prototypów wybitnego przywódcy w odniesieniu do kraju wyjazdu (Niemiec) i swojego kraju pochodzenia wykazało istotne różnice w każdej z tych grup.

Abstract:

The present paper is a supplement to the earlier report (Witkowski, Grotthus, 2011) from the intercultural research concerned with an ideal leader prototype from an immigrant?s perspective. In the present part, the authors focus consecutively on four groups of foreigners (Poland, Eastern Europe, Latin Europe, Latin America) working in Germany. Comparison of outstanding leader prototypes in the country of origin and Germany yielded significant differences in all groups.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0002-z

Pages:

23-35

Source:

Management, vol. 16, no 1 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego