Object structure

Creator:

Sobański, Piotr

Title:

Znaczenie prognozy kryminologiczno-społecznej i warunkowego przedterminowego zwolnienia dla resocjalizacji w orzecznictwie sądów = The significance of socio-criminological forecast and conditional early release for resocialization in judicial practice

Group publication title:

Relacje, t. 2

Subject and Keywords:

warunkowe przedterminowe zwolnienie ; prognoza kryminologiczno-społeczna ; resocjalizacja ; conditional early release ; socio-criminological forecast ; resocialisation ; probation

Abstract_pl:

Artykuł omawia aspekty prawne warunkowego przedterminowego zwolnienia i wpływ prognozy kryminologiczno-społecznej na probację. Jeżeli skazani czynią postępy w resocjalizacji w warunkach penitencjarnych, mogą zostać przedterminowo zwolnieni przez sąd z odbycia reszty kary. Dalsze traktowanie osób warunkowo zwolnionych w okresie próby zależy od przebiegu resocjalizacji na wolności.

Abstract:

The paper presents legal aspects of conditional early release, and it focuses on the influence of socio-criminological forecast on probation. If prisoners make substantial progress in their resocialisation in correctional unit, they can be conditionally early released by the court. Further treatment of convicts depends on the course of their social rehabilitation process at large.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

87-103

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego