Object structure

Creator:

Narkiewicz-Niedbalec, Ewa

Title:

Rozumienie hipotezy w słownikach i podręcznikach zakresu nauk społecznych = Understanding hypothesis in dictionaries and textbooks in the field of social sciences

Group publication title:

Relacje, t. 1

Subject and Keywords:

hipoteza ; hipoteza w badaniach ilościowych i jakościowych ; warunki stawiane hipotezom ; hypothesis ; hypothesis in quantitative and qualitative researches ; conditions posed upon hypotheses

Abstract_pl:

Autorka podejmuje analizę wybranych przykładów definicji hipotez. Pochodzą one ze słowników, encyklopedii i podręczników nauk społecznych. Pokazuje różnorodność przyjmowanych definicji i konsekwencje ich zastosowania. Autorka sięga po przykłady z logiki, psychologii i socjologii. Przywołuje stanowisko reprezentantów badań ilościowych i jakościowych. Opowiada się za jednoznacznym wyborem jednej definicji hipotezy i konsekwentnym jej stosowaniem przy redagowaniu hipotez we własnych badaniach empirycznych.

Abstract:

The author analyses selected examples of definitions of hypotheses. They come from dictionaries, encyclopaedias and social science textbooks. The author shows diversity of the adopted definitions and the consequences of their application. She refers to the examples of logic, psychology, and sociology. The author also recalls the position of representatives of quantitative and qualitative research. She is in favour of an explicit choice of one definition of a hypothesis and of its consistent application it in editing hypotheses in empirical research.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

111-126

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego