Object structure

Creator:

Jędrzejowska, Agnieszka

Title:

Refleksja nad wychowaniem dziecka w bezpiecznym stylu więzi = Reflection on upbringing of a child promoting secure attachment

Group publication title:

Relacje, t. 1

Subject and Keywords:

więź ; potrzeby dziecka ; autonomia ; bezpieczna baza ; zachowania przywiązaniowe i eksploracyjne ; attachment ; child?s needs ; autonomy ; secure base ; attachment and exploratory behaviour

Abstract_pl:

Tekst przedstawia rolę więzi z opiekunem w prawidłowym rozwoju dziecka. Wskazano kategorie więzi, a szerzej omówione zostały cechy bezpiecznego stylu więzi. Tekst porusza także wybrane zasady budowania bezpiecznej więzi. Artykuł charakteryzuje również sylwetkę rodzica/opiekuna, który przede wszystkim ma właściwie rozpoznawać i zaspokajać potrzeby dziecka. Takie zachowanie jest bezpieczną bazą, jest warunkiem osiągnięcia autonomii przez dziecko.

Abstract:

The text presents the importance of attachment with a caregiver for the proper development of the child. It describes categories of attachment, focusing mainly on the qualities of the secure attachment, presenting some selected principles of its construction. The article also characterizes the parent/caregiver who is to recognize and meet the needs of the child. This approach is a safe base and prerequisite to help the child reach autonomy.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

51-57

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego