Object

Title: Rola i zadania psychologa szkolnego = The role and functions of an educational psychologist

Creator:

Frąckowiak, Tomasz

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

Relacje, t. 1

Abstract_pl:

Artykuł jest syntetycznym przewodnikiem dla studentów psychologii i początkujących psychologów, którzy planują pracę w szkole. Artykuł może stanowić także punkt odniesienia dla psychologów, którzy pracują w szkole i pragną zweryfikować lub uzupełnić zakres swoich działań. Opisane w pracy zadania psychologa szkolnego mogą także zainteresować zarówno pedagogów, nauczycieli, jak i rodziców, chcących zorientować się, jaką pomoc mogą otrzymać ze strony psychologa szkolnego. Artykuł charakteryzuje pracę psychologa z uczniem, zespołem klasowym, współpracę z nauczycielami i rodzicami. Ponadto opisuje prawne podstawy pomocy psychologicznej udzielanej w szkole oraz dokumentację prowadzoną przez psychologa szkolnego.

Abstract:

The article is a synthetical guide for psychology students and beginner psychologists who plan to work in educational institutions. It also serves as a point of reference for professionally active educational psychologists who would like to verify and complete the range of activities they perform. The functions of a psychologist described in the paper may also be of a point of interest for pedagogues, teachers and parents who would like to acquire a better understanding of a kind of help they may expect from an educational psychologist. The article constitutes the characteristics of a school psychologist?s work in relation to an individual student and the whole class, as well as the psychologist?s cooperation with teachers and parents. Moreover, it describes the legal basis of psychological assistance provided at school, the documentation and record keeping.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46362

Pages:

37-49

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 1

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information