Object

Title: "Admiruję gorąco jej talent". Eliza Orzeszkowa czyta Konopnicką (Z badań nad epistolografią pisarki) = "I admire ardently her talent". Eliza Orzeszkowa reads Konopnicka (from the research on the writer's epistolography)

Creator:

Sikora, Ireneusz (1952-2016)

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Group publication title:

Filologia Polska, z. 1

Abstract_pl:

Szkolna znajomość Elizy Pawłowskiej i Marii Wasiłowskiej byłaby w ich biografiach nic nie znaczącym epizodem, gdyby nie twórczość literacka Orzeszkowej i "odkrycie" Konopnickiej - poetki przez autorkę "Marty" na przełomie 1878/1879 roku. ; Orzeszkowa wspierała Konopnicką w początkach jej kariery artystycznej, broniła przed atakami konserwatywno-katolickiej krytyki, wydała "fragmenty dramatyczne" "Z przeszłości" (1881), czytała z upodobaniem kolejne zbiory wierszy, uczyła się ich na pamięć, włączała do listów, cytowała i parafrazowała, a w lutym 1909 roku przygotowała w Grodnie wieczór literacko-artystyczny poświęcony jej twórczości. Przez 40 prawie lat toczył się ukryty w listach dialog Orzeszkowej z liryką Konopnickiej. ; Obie pisarki jednak - mimo usiłowań autorki "Nad Niemnem" - pozostały sobie duchowo obce, nie zbliżyły się emocjonalnie do siebie: Orzeszkowej życie zamykało się w kręgu grodzieńskiej codzienności, żywot Konopnickiej wypełniały podróże po Europie i związek z Marią Dulębianką. Zapewniały się wzajemnie o przyjaźni i miłości, ale żyły własnymi sprawami. Ów fascynujący dwugłos utrwalony został w korespondencji pisarek.

Abstract:

Eliza Pawłowska's and Maria Wasiłowska's school relationship would have been an insignificant in their biographies if she (the author of "Marta") had not become a writer and had not discovered Konopnicka as a poet (1878/1879). Orzeszkowa supported Konopnicka at the beginnings of her artistic career, defended from attacks of the conservative-catholic press. ; Orzeszkowa also published "dramatic fragments" "Z przeszłości" (1881), read with special liking Konopnicka's collections of poems, she even memorized them, included in letters, quoted and paraphrased. In February 1909, she prepared in Grodno a soirée devoted to Konopnicka's artistic work. For almost forty years Orzeszkowa was conducting a dialogue with Konopnicka's lyric poetry which was hidden in her letters. ; However, both of the writers, in spite of "Nad Niemnem" author's attempts, remained intellectually indifferent and it did not bring them emotionally closer together: Orzeszkowa's life was limited to the daily occurrence in Grodno, Konopnicka's existence was filled by journeys around Europe and the relationship with Maria Dulębianka. They assured each other of mutual friendship and love, but they lived their own life. This fascinating dialogue was commemorated in both writers' correspondence.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:46303

Pages:

199-224

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 1

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 6, 2022

In our library since:

Apr 18, 2018

Number of object content hits:

459

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/53625

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information