Object structure

Creator:

Piechota, Dariusz

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Ekofeministyczna wizja natury w trylogii wiejskiej Elizy Orzeszkowej = Ecofeminist view of nature in rural trilogy by Eliza Orzeszkowa

Group publication title:

Filologia Polska, z. 1

Subject and Keywords:

Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) - twórczość ; ekokrytyka ; ekofeminizm ; natura ; ecocriticism ; ecofeminism ; nature

Abstract_pl:

Artykuł jest poświęcony analizie i interpretacji wizerunku natury w powieściach Orzeszkowej. Autor analizuje trzy powieści: "Niziny", "Dziurdziowie", "Cham", odnosząc się do artykułów dotyczących ekofeminizmu oraz ekokrytyki. Orzeszkowa jako narrator kobiecy przedstawia naturę jako kobietę. Natura ma olbrzymi wpływ na życie ludzkie. Organizuje codzienną rutynową egzystencję (np. w "Dziurdziach" i "Chamie"). ; Ludzie, którzy mieszkają na wsi i są połączeni z naturalnym cyklem wegetatywnym, są nazwani ludźmi natury; w "Nizinach" Pietrusia żyje w harmonii z naturą, podobnie jak Paweł w "Chamie", który woli przebywać w towarzystwie natury niż ludzi. Protagoniści Orzeszkowej są mądrzy oraz wrażliwi. Znają cel swojej egzystencji oraz miejsce w ekosystemie. W powieściach Orzeszkowej natura jest antropomorfizowana: czuje oraz cierpi podobnie jak ludzie. Warto podkreślić, że natura reaguje na niemoralne zachowania ludzi wobec natury oraz człowieka (w "Dzirudziach" oraz w "Chamie").

Abstract:

This article is devoted to analyzing and interpreting the image of nature in Orzeszkowa's novels. The author analyses 3 novels: "Niziny", "Dziurdziowie", "Cham" and refers to ecofeminism and ecocriticism articles. Orzeszkowa as a female narrator presents nature as a woman. Nature has huge influence on human?s life. It organizes daily routine. People, who live in the country and are connected with natural cycle of vegetative growth, are called "nature people". They are wise, senitive. They know the purpose of their existence and their place in ecosystem. The nature is anthropomorphised: it feels and suffers like humans. It is worth mentioning that nature reacts when people's behaviour is immoral.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

187-197

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 1

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego