Object structure

Creator:

Witkowski, Jarosław ; Weremij, Tomasz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

IT solutions in transport management of liquid fuels. Case study of Grupa Lotos

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

logistyka dystrybucji ; technologie IT ; rynek paliw płynnych ; distribution logistics ; IT technologies ; liquid fuels market

Abstract_pl:

Celem artykułu jest zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych do monitorowania transportu w procesie dystrybucji paliw płynnych, które zostały wdrożone przez GRUPĘ LOTOS w styczniu 2013. W artykule opisano wymagania sprzętowe i oprogramowanie oraz scharakteryzowano strukturę funkcjonalno- zadaniową systemu. W odróżnieniu od innych standardowych aplikacji wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw paliw płynnych jest to rozwiązanie unikatowe, które przyczynia się do znacznej redukcji poziomu ubytków oraz ponadprzeciętnego zwiększenia bezpieczeństwa i jakości dostarczanych produktów. W warunkach stagnacji na rynku paliw jest to narzędzie, które może stanowić istotne źródło przewagi konkurencyjnej.

Abstract:

The aim of the article is to present innovative IT solution for monitoring transport in the process of fuel distribution, which was implemented in Grupa Lotos in January 2013. Hardware and software requirements of the system as well as the functional and task-oriented structure were described in the article. In contrast with other standard applications supporting the management of liquid fuel supply chain it is a unique solution, which considerably contributes to a significant reduction of the levels of losses and extraordinarily increases the safety and quality of delivered goods. It is a tool which may become an important source of competitive edge during stagnation in the market of fuels.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0070

Pages:

266-278

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego