Object structure

Creator:

Burchart-Korol, Dorota ; Czaplicka-Kolarz, Krystyna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Computer applications in eco-efficiency assessment in logistics = Aplikacje komputerowe w ocenie ekoefektywności systemów logistycznych

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

oprogramowanie - Umberto for Eco-efficiency ; systemy logistyczne ; analizy przepływu materiałów (MFA) ; Ocena Cyklu Życia (LCA) ; ekoefektywność ; Umberto for Eco-efficiency ; logistics ; Material Flow Analysis ; life cycle assessment (LCA) ; eco-efficiency

Abstract_pl:

Celem tej pracy jest przedstawienie aplikacji komputerowych w ocenie ekoefektywności systemów logistycznych z wykorzystaniem oprogramowania Umberto for Eco-efficiency. Niniejszy artykuł zawiera wybrane elementy analizy ekoefektywności jak: ocena cyklu życia (LCA- Life Cycle Assessment) i analizy przepływu materiałów (MFA - Materiał Flow Analysis). Przedstawiono przegląd literatury dotyczący zastosowania analiz ekoefektywności w logistyce. ; Zgodnie z normą ISO 14045:2012 ekoefektywność jest narzędziem zarządzania, które umożliwia kwantyfikację oddziaływania na środowisko systemu produktów wraz z systemem wartości produktu. W ekoefektywności oceny oddziaływania na środowisko są oceniane za pomocą oceny cyklu życia (LCA). ; W artykule zaproponowano przeprowadzenie MFA i LCA z zastosowaniem oprogramowania Umberto for Eco-efficiency. Przedstawiono wyniki oceny środowiskowej dokonanej dla wybranych systemów logistycznych jako studium przypadku. Wykonane do tej pory analizy stanowią pierwszy krok w celu dokonania pełnej oceny ekoefektywności w całym cyklu życia.

Abstract:

The goal of this study is to present computer applications in eco-efficiency assessment in Logistics based on Umberto for Eco-efficiency software. The study defines the major components of eco-efficiency analysis like: Life Cycle Assessment (LCA) and Material Flow Analysis (MFA). ; According to ISO 14045:2012 eco-efficiency assessment is a quantitative management tool which enables the study of life-cycle environmental impacts of a product system along with its product system value for a stakeholder. Within eco-efficiency assessment, environmental impacts are evaluated using Life Cycle Assessment (LCA). ; The eco-efficiency methodology is proposed with using Umberto for Eco-efficiency software. Therefore, this article presents the results of Life Cycle Assessment according to methods used in Umberto software on the case study of valuation of the different logistic possibilities. The results of this study can be used as the first step in performing a full cradle-to-grave eco-efficiency that includes all phases of the logistics system.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0068

Pages:

139-151

Source:

Management, vol. 17, no 2 (2013)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego