Object structure

Creator:

Stankiewicz, Janina ; Seiler, Bartosz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The methods of raising philanthropic funds in the management of non-governmental organization; determinants = Sposoby pozyskiwanie środków filantropijnych w zarządzaniu organizacją pozarządową; uwarunkowania

Group publication title:

Management, Vol. 17 (2013)

Subject and Keywords:

organizacja pozarządowa ; organizacja non-profit ; fundraising ; filantropia ; non-governmental organization ; non profit organization ; philanthropy

Abstract_pl:

W artykule omówiono zagadnienie pozyskiwania środków finansowych przez polskie organizacje pozarządowe, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów o charakterze filantropijnym. Przedstawiono powszechność wykorzystania środków filantropijnych przez omawiane podmioty, jak również wskazano na uwarunkowania związane z tym procesem.

Abstract:

The article discusses the issues of obtaining financial resources by Polish non-governmental organizations, with particular emphasis on the philanthropic funds. The prevalence of the use of philanthropic resources by the analyzed entities was presented, as well as the determinants related to this process.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2013-0055

Pages:

70-80

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego