Object structure

Creator:

Łastowiecki, Janusz

Contributor:

Łastowiecki, Janusz - red. ; Gieba, Kamila (1984 -) - red. ; Szott, Mirosława (1987 -) - red.

Title:

"O tym cały pociąg szeptał, mruczał i mamrotał". Akuzmatyka Pierre'a Schaeffera i jej radiowe realizacje

Group publication title:

Kolej na kolej

Subject and Keywords:

typomorfologia ; odbiór audiofilski ; ambient ; pejzaż dźwiękowy ; przedmiot dźwiękowy ; typomorfology ; audiophile reception ; soundscape ; sound object

Abstract_pl:

Tematem tekstu jest kolej jako koncepcja muzykologiczna. Motyw pociągu, podróży kolejowej uobecnia się w audiofilskim odsłuchu zarówno jako zestaw dźwięków konkretnych, jak i przetworzonych podczas masteringu w studiu radiowym. Analizie poddam zarówno pionierskie eksperymenty Pierre'a Schaeffera, prace Eugeniusza Rudnika ze Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, jak i kolejowe koncepcje audialne wykorzystane w adaptacjach utworów Brunona Schulza (Sanatorium pod klepsydrą), Wasilija Grossmana (Wszystko płynie), Edwarda Stachury (Fabula rasa, Siekierezada), Stanisława Ignacego Witkiewicza (Szalona lokomotywa) czy Tadeusza Konwickiego (Salto). Perspektywą, z której dokonam analiz powyższych słuchowisk jest typomorfologia. Pozwala ona precyzyjnie rozszyfrowywać metafory dźwiękowe oraz dokonać analizy pojedynczych dźwięków wchodzących w zakres danego pejzażu dźwiękowego.

Abstract:

The subject of the article is railway as a musicological concept. The motif of trains and train travel becomes present in audiophile listening as a set of specific sounds as well as altered ones in the mastering process. I am going to analyse the pioneering experiments of Pierre Schaeffer and the radio works by Eugeniusz Rudnik, as well as railway-related audio concepts used in the adaptations of works by Bruno Schulz (The Hourglass Sanatorium), Vasily Grossman (Everything flows), Edward Stachura (Fabula rasa and Siekierezada), Stanisław Ignacy Witkiewicz (The Crazy Locomotive) and Tadeusz Konwicki (The Salto). Typomorphology shall be applied in the analysis of the abovementioned plays. This perspective allows to decipher the sound metaphors accurately and also to analyze the individual sounds making up the soundscape.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

245-256

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego