Object structure

Creator:

Wachuła, Michał

Contributor:

Łastowiecki, Janusz - red. ; Gieba, Kamila (1984 -) - red. ; Szott, Mirosława (1987 -) - red.

Title:

Stoi na stacji [Auschwitz] lokomotywa...

Group publication title:

Kolej na kolej

Subject and Keywords:

postęp ; dehumanizacja ; Holocaust ; ikona nowoczesności ; lokomotywa ; nazistowskie pociągi śmierci ; rewolucja przemysłowa ; Sonderzüge ; topos pociągu śmierci ; trainspotting ; Zagłada ; progress ; dehumanization ; icon of modernity ; locomotive ; nazi death trains ; industrial revolution ; death train topos ; Extermination

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy związku utworu Lokomotywa Juliana Tuwima z wierszem o tym samym tytule Stanisława Wygodzkiego. Celem jest ukazanie ewolucji obrazu kolei w świadomości współczesnego człowieka, a także odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu II wojna światowa wpłynęła na postrzeganie kolei? Czy wciąż jest to ikona nowoczesności, czy może ikona, która stała się symbolem śmierci?

Abstract:

The article refers to connection between Julian Tuwim's and Stanisław Wygodzki's poems of the same title - Lokomotywa. The aim is to show evolution of the image of railway in the consciousness of the modern man, as well as to show to what extent the World War II affected the perception of the railway. Is it still an icon of modernity, or maybe an icon of death?

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

143-154

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego