Object structure

Creator:

Kaczmar, Anna

Contributor:

Szott, Mirosława (1987 -) - red. ; Gieba, Kamila (1984 -) - red. ; Łastowiecki, Janusz - red.

Title:

O dwóch pociągach i dwóch morderstwach

Group publication title:

Kolej na kolej

Subject and Keywords:

pociągi ; morderstwo ; przestrzeń ; morderca ; detektyw ; ofiara ; zbrodnia ; kryminał ; trains ; murder ; area ; killer ; detective ; victim ; crime ; crime story

Abstract_pl:

Artykuł ma na celu zapoznanie czytelnika z problematyką pociągu jako miejsca przestępstwa w wybranych utworach Agathy Chrisitie i Kerry Greenwood. Rozważania dotyczą przede wszystkim specyfiki pociągu jako przestrzeni. Wskazane jest znaczenie tego środka transportu jako idealnego miejsca zbrodni. Przedstawiony został rys głównego bohatera - detektywa - na zasadzie analizy kontrastowej obu tekstów.

Abstract:

The main aim of this article is to familiarize the reader with problems connected with a train as a scene of murder in selected novels by Agatha Chrisitie and Kerry Greenwood. This considerations are about the specificity of a train as an area. It further indicates the significance of this means of transport as a perfect murder scene. The article shows the type of the main character of these stories - the detective, by means of a contrastive analysis of these two novels.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

83-92

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego