Object structure

Creator:

Szott, Mirosława (1987- )

Contributor:

Łastowiecki, Janusz - red. ; Gieba, Kamila (1984 -) - red. ; Szott, Mirosława (1987 -) - red.

Title:

"Wchodzimy w pociągi, by wysiąść gdziekolwiek" - kolejowe inspiracje w twórczości Karola Graczyka

Group publication title:

Kolej na kolej

Subject and Keywords:

koleje ; przestrzeń ; dworzec kolejowy ; pociągi ; relacje międzyludzkie ; Graczyk, Karol (1984 -) ; railways ; space ; trains ; station ; human relationships

Abstract_pl:

Podróż pociągiem jest jedną z najbardziej widocznych inspiracji w twórczości Karola Graczyka. Motyw ów pojawia się w tekstach poetyckich, prozatorskich, a kolejowe związki wykazuje też tytuł redagowanego przez niego czasopisma internetowego "PKPZin". ; W jaki sposób Graczyk przedstawia specyficzną przestrzeń pociągu i dworca? Z jakiego powodu jeździ tylko drugą klasą i dlaczego ten środek transportu jest dla niego ważnym miejscem, a nie tylko łącznikiem między odległymi punktami na mapie? - na te i inne pytania będę starała się odpowiedzieć w swoim artykule. ; Tekst podzielony został na dwie części. Pierwsza poświęcona jest przestrzeni dworca oraz jego obrazowaniu. Druga - koncentruje się na figurze pociągu, podróży pociągiem i zjawiskach temu towarzyszących. Ważnym elementem deskrypcji wskazanych obszarów są relacje międzyludzkie, ich ulotność i okazjonalność.

Abstract:

Travelling by train is one of the most visible inspirations in the works of Karol Graczyk. The motif appears in his poetry, prose, and in the title of the online journal "PKPZin" edited by him. How does Graczyk show the specific space of the train and the railway station? Why does he only travel second class and why is that means of transportation an important place for him, rather than just a link between distant points on the map? ; Those are the questions I am going to answer in this article, alongside some others. The text is divided into two parts. The first deals with the space station and its depictions, while the second concentrates on the image of the train, travelling by train and some accompanying phenomena. Human relationships, their transience and fortuity make an important part of the descriptions of the selected areas.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

61-70

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego