Object structure

Creator:

Buda, Agata

Contributor:

Łastowiecki, Janusz - red. ; Gieba, Kamila (1984 -) - red. ; Szott, Mirosława (1987 -) - red.

Title:

Pociąg jako tło i konstrukcja wydarzeń w powieściach Antonii Susan Byatt

Group publication title:

Kolej na kolej

Subject and Keywords:

pociągi ; podróż ; czasoprzestrzeń ; intertekstualność ; powieść autotematyczna ; trains ; travel ; chronotope ; intertextuality ; surfiction

Abstract_pl:

Materiałem do analizy motywu pociągu są dwie postmodernistyczne powieści angielskiej pisarki Antonii Susan Byatt: "Cień słońca" oraz "Opętanie". Pociąg staje się dla pisarki miejscem realizacji czasoprzestrzeni niezmiennej i statycznej, charakteryzującej się rozziewem czasowym (według kategoryzacji Michaiła Bachtina). Jest to miejsce, w którym czas się zatrzymuje, staje się względny, pozwalając pasażerom na przeniknięcie do równoległego świata. ; Dla jednych jest to świat, w którym mogą oddać się pasji czytania i tworzenia literatury, dla innych jest to przede wszystkim punkt wyjściowy do nowych doświadczeń życiowych. To w pociągu nawiązują się nowe znajomości, które przeradzają się w romanse; w pociągu bohaterowie znajdują powierników swych sekretów, pociąg wreszcie staje się miejscem ucieczki od ciężkiej rzeczywistości. Towarzysząca podróżom tajemniczość spowita we mgle i oparach wydostających się z lokomotywy pozwala bohaterom być sobą, choć są oni jednocześnie anonimowi w tłumie. ; To nie cel jest istotny (może być to pociąg donikąd), ale znalezienie się właśnie w tej bezpiecznej i zaufanej czasoprzestrzeni. Dopóki trwa podróż bohaterów Byatt, dopóty realizuje się i wypełnia ich indywidualna czasoprzestrzeń. Momenty wsiadania lub wysiadania z pociągu oraz pożegnania na peronach załamują harmonię relacji międzyludzkich. Wreszcie, podróż pociągiem to pośrednie doświadczanie świata zewnętrznego

Abstract:

The materials used to analyse the motif of a train are two postmodern novels by English writer Antonia Susan Byatt: The Shadow of the Sun and Possession. For the writer, the train becomes the place of realisation of the unchangeable and static chronotope, whose characteristic feature is the time hiatus. These novels are analysed according to the following categorisation: ; 1. A train as a link connecting the events. ; 2. A train as the workplace and the space of literary contemplation. ; 3. Journey by train as a journey to another state of mind and to another world. ; 4. The structure of a train as the reflection of narration techniques. ; A train is a place in which time stops, letting the passengers to move to the parallel world. For some of them, this is the world, in which they can dedicate themselves to reading and creating literature, for others, this is a starting point for new experiences. The mystery accompanying the journeys, enveloped in fog and fumes coming out of the locomotive, lets the protagonists be themselves although they stay anonymous in the crowd. What is more, the construction of narration reflects the structure of a train itself.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

45-51

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego