Object structure

Creator:

Dziergwa, Roman

Contributor:

Łastowiecki, Janusz - red. ; Gieba, Kamila (1984 -) - red. ; Szott, Mirosława (1987 -) - red.

Title:

Żelazne drogi a literatura polskiego romantyzmu

Group publication title:

Kolej na kolej

Subject and Keywords:

koleje ; pociągi ; dworce kolejowe ; rewizja obrazu literatury polskiej ; railways ; trains ; railway stations ; Polish literature revision

Abstract_pl:

Teksty zebrane w nowej, ważnej, a nawet przełomowej dla badań polonistycznych i antropologiczno-socjologicznych książce pt. "Inna droga" jej autor nazywa aluzyjnie i przewrotnie "literaturą z przypisów i wykropkowań", jest to bowiem antologia tekstów, które z reguły bywają spychane, czy nawet relegowane na marginesy historyczno-literackich syntez polskiego romantyzmu i w ten sposób - jak słusznie uważa autor - skazywane na historyczno-literacki niebyt. ; Wydawca antologii "wydobywa" zamieszczone utwory ze stron dziewiętnastowiecznych czasopism lub pierwszych edycji książkowych, które zazwyczaj nie miały wznowień. Ulegały one z reguły kilkudziesięcioletniej "hibernacji", a relacje ogłaszano już po śmierci autorów z pozostawionych rękopisów. Zdarzało się także, że niektórym wartościowym tekstom "nie dane było dożyć" czasów współczesnych, w międzyczasie bowiem bezpowrotnie uległy zniszczeniu lub zagubieniu. ; Należy przyznać, że Wojciech Tomasik jako pierwszy w polskich badaniach historyczno-literackich podejmuje próbę ostrożnej rewizji obrazu literatury polskiej pierwszej połowy XIX wieku, dokumentując i w nader innowacyjny sposób analizując przeżycia, jakie niosły rozmaite, coraz częstsze kontakty człowieka XIX wieku z nowoczesnymi technologiami, w tym zetknięcia związane z podróżowaniem pierwszymi pociągami po europejskich drogach żelaznych.

Abstract:

The pieces gathered in the new anthology, titled The other road are subversively called by the author; the literature of footnotes and ellipses. It is a new, important and even groundbreaking release for the Polish and socio-anthropological studies as it consists of texts that are regularly omitted in the historical and literary syntheses of Polish romanticism and, as the author rightfully notices, are thus forced to fade into obscurity. ; The editor of the anthology extracts the included works from the 19th century journals, or first editions of books that were, sadly, mostly not reprinted. In most cases those pieces were in a metaphorical hibernation for a period of years, briefly surfacing as manuscripts after the death of their authors. Some of the texts did not survive to modern times as they were irrevocably damaged or lost ; It is fair to say that Wojciech Tomasik is the first researcher in Polish literary history studies to attempt a careful revision of the landscape of Polish literature of the first half of the 19th century. It is done by documenting and analysing the experiences that were the result of increasingly frequent contact with the modern technology, including traveling the first European railroads.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

Pages:

13-21

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego