Object structure

Creator:

Gorzelana, Joanna

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Daj Boże Oświecenie w Polsce!". Określenia Boga w pierwszym roczniku czasopisma "Monitor" = "God, Give the Enlightenment in Poland!". Names of God in the first issue of "Monitor"

Group publication title:

Filologia Polska, z. 1

Subject and Keywords:

oświecenie - literatura ; "Monitor" - czasopismo ; Bóg ; religia ; Polish Enlightenment ; religion ; God

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono określenia Boga obecne w czasopiśmie "Monitor" w 1765 roku. Periodyk, propagując hasła oświeceniowe, nie podważał wiary w Boga. Pojawiają się w nim określenia Boga jako stworzyciela (Stwórca), władcy (Pan Najwyższy, Pan Zastępów), opiekuna (Opatrzność) i sędziego (wyrok boski, boski urząd sądzenia). Także skonwencjonalizowane zwroty (uchowaj Boże, daj Boże) odzwierciedlają religijny światopogląd redaktorów bądź korespondujących z nimi czytelników "Monitora".

Abstract:

The paper depicts the names of God present in the journal "Monitor" in 1765. The maga?zine, while promoting Enlightenment slogans, did not undermine the faith in God. Therefore, the following names of God appear in the periodical: the Creator (Stwórca), the Ruler (Pan Najwyższy, Pan Zastępów), the Guardian (Opatrzność) and the Judge (wyrok boski, boski urząd sądzenia). There are also conventionalized phrases (uchowaj Boże, daj Boże) which reflect the religious belief of the editors or Monitor's readers corresponding with them.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

63-76

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 1

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego