Object

Title: Sojusznicy króla czy wielkiego mistrza? Książęta śląscy w obliczu wojny Polski z zakonem krzyżackim w 1433 roku = Allies of the King or the Grand Master? Silesian princes in the face of the Poland ?s war with the Teutonic Order in 1433

Creator:

Karp, Paweł

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

Studia Zachodnie, 18

Abstract_pl:

Począwszy od 1425 r. husyckie wojska polne przekraczały wielokrotnie śląskie granice, a ich marsze znaczyły grabieże, pożoga i wyludnienie tych zasobnych obszarów. Księstwa śląskie były częścią Królestwa Czech, ale husyckie wyprawy zbrojne - "wspaniałe pochody" jak zaczęto je nazywać - niszczyły je tak samo jak sąsiednie kraje Niemiec, Austrii czy Węgier. Dwa wielkie rajdy husyckie (1428, 1430) nie napotkały żadnego znaczącego oporu, a wielu książąt, bezradnie obserwujących sukcesy najeźdźców, było zmuszonych do zawarcia rozejmów. ; W 1432 r. przywódcy stronnictw taborytów i "sierotek" zawarli pakt z polskim królem, na mocy którego husyci zobowiązali się do udziału w wojnie przeciw zakonowi krzyżackiemu w 1433 r. Podczas przygotowań wojennych i wyprawy zbrojnej kilku książąt śląskich odnajdujemy w obozie polskiego króla, choć ich wsparcie było raczej ograniczone. Współczesne źródła potwierdzają jedynie, że książę głogowski pomógł "sierotkom" przekroczyć Odrę i zaopatrzył ich w żywność i pieniądze. ; Wielki mistrz także zdobył wsparcie kilku książąt. Biskup wrocławski Konrad oraz jego brat Konrad Młody przesłali do Malborka cenne wiadomości i oferowali pomoc przy najmowaniu zaciężnych. Ludwik brzeski chciał walczyć przeciw Władysławowi Jagielle na polsko-śląskiej granicy, ale prosił o przysłanie mu najpierw pieniędzy. Śląscy sojusznicy obu stron nie byli w stanie udzielić rzeczywistego militarnego wsparcia, a co więcej, szczerość ich intencji była dość wątpliwa. Wojny husyckie wyraźnie ukazały słabość książąt śląskich, brak jedności, odmienne interesy i działanie na własną korzyść.

Abstract:

From 1425 onwards the Hussite field armies crossed the Silesian borders many times and their marches were marked by plunder, fire, depopulation of this wealthy region. The principalities of Lower and Upper Silesia were the part of Bohemian kingdom, but Hussite military expeditions - "glorious raids" as they came to be called - destroy them as same as the neighbouring countries of Germany, Austria or Hungary. ; Two maior Hussite raids into Silesia (1428, 1430) did not meet with any significant resistance, many of the princes, helplessly watching the successes of invaders, were forced to make a truce. In 1432 leaders of brotherhood Taborites and "Orphants" made a pact with the Polish king, according to which the Hussites pledged themselves to take part in a war against the Teutonic Order in 1433. During war preparations and military expedition, a couple of Silesian princes can be found in the camp of Polish king - Henry of Głogów, John of Żagań, Konrad the White and Konrad of Kąty, although their help was rather limited. ; Contemporary sources only confirm that prince of Głogów helped the "Orphants" to cross the Odra river and provided them some food and money. The Grand Master of the Order won the support of some princes also. Bishop of Wrocław Konrad and his brother Konrad the Young sent valuable information to Malbork and offered help with hiring mercenaries. ; Ludwig of Brzeg wanted to fight against Władysław Jagiełło on the Polish-Silesian border but asked to send him money first. Silesian allies of both sides were unable to lend real military support, moreover sincerity of their intentions was quite doubtful. The Hussite wars showed clearly the weakness of the Silesian princes, lack of unity, contradictory interests and action for their own benefit.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Contributor:

Skobelski, Robert - red.

Format:

application/pdf

Pages:

9-26

Source:

Studia Zachodnie, tom 18

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-1950/II

Object collections:

Last modified:

Apr 19, 2018

In our library since:

Sep 6, 2017

Number of object content hits:

195

Number of object content views in PDF format

165

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/52081

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Similar

This page uses 'cookies'. More information