Obiekt

Tytuł: Badania klimatu akustycznego na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych = Acoustic climate study in recreation and leisure area

Autor:

Sztubecka, Małgorzata ; Sztubecki, Jacek

Data wydania:

2015

Typ zasobu:

artykuł

Współtwórca:

Greinert, Andrzej - red.

Tytuł publikacji grupowej:

ZN UZ IŚ, nr 40 (2015)

Streszczenie:

Artykuł zawiera ocenę zanieczyszczenia hałasem parku zdrojowego, którą oparto na analizie różnic pomiędzy rzeczywistymi wynikami pomiaru równoważnego poziomu dźwięku a odczuciami osób odwiedzających park zdrojowy. Wyniki sondaży opracowano statystycznie oraz wykorzystując teorię zbiorów rozmytych. ; Interpretacja wyników dowiodła, że ocena klimatu akustycznego występującego na obszarze parku zdrojowego, powinna być określana w oparciu o pomiary poziomu dźwięku i badania sondażowe, a użyty rozmyty model jest właściwy dla tego typu obserwacji.

Abstract:

The paper includes an assessment of noise pollution in the spa park area, which was based on differences analysis between actual results of equivalent sound level and the spa park visitors feelings. The results of questionnaires were statistically analyzed and the fuzzy sets theory. Interpretation of the results has shown that the assessment of the spa park acoustic climate should be determined on the basis of sound level measurements and questionnaires. The fuzzy model is appropriate for this type of observation.

Opis:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 40 ukazał się jako nr 160 serii głównej

Wydawca:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45686

Strony:

80-87

Źródło:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 40

Jezyk:

pol ; eng

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji