Object

Title: Zintegrowane centrum komunikacji w Zielonej Górze - koncepcja rewitalizacji terenu przydworcowego = Zielona Góra communication center - the concept of bus and train station revitalisation

Creator:

Kostecki, Jakub ; Tesz, Michał

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 40 (2015)

Abstract_pl:

Przystanki, stanice, a następnie dworce zielonogórskie historycznie były lokowane na obrzeżach terenu zabudowanego. Reguła ta była zachowana przy konstruowaniu linii kolejowej i dworca w 2. połowie XIX w. - linia ta została zbudowana ok. 1 km na północ od Ratusza i ok. 600 m od granic zwartej zabudowy miejskiej. ; W pobliżu dworca kolejowego powstały duże zakłady przemysłowe, bazy przeładunkowe i zakłady usługowe. W toku rozwoju tego sektora, został on uzupełniony o zabudowę mieszkalną, usługową i tereny zieleni. Współcześnie zabudowa ma w dużej mierze charakter chaotyczny, co jest wynikiem mieszania się różnych wizji urbanistycznych. W wyniku znacznego rozwoju przestrzennego miasta, zarówno transport kolejowy, jak drogowy przebiegają przez jego środek. ; Przeszkodą wynikającą z tego faktu jest utrudniona przez torowisko komunikacja części miasta, które rozwinęły się po obu jego stronach. W pracy przedstawiono koncepcję przebudowy przestrzeni przylegającej do dworców PKP i PKS, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i użytkowania terenu. Założeniem jest także ułatwienie komunikacji między sektorami miejskimi rozdzielonymi przez torowisko.

Abstract:

Stops, stations, and then the railway station in Zielona Góra, historically have been located on the outskirts of built-up area. This rule was retained in the construction of the railway line and station in the 2nd half of the XIXth century ? this line was built approx. 1 km north of City Hall and approx. 600 m from the boundaries of urban built-up area. Near the railway station a large industrial plants, depots and service plants were built. ; During the development of this sector, it has been supplemented by residential development, services and green areas. Today, building has largely chaotic lay-out as a result of the mixing of different visions of urban planning. In a consequence of the significant growth of the city, both railroad and roads for wheeled vehicles have been running through its center. ; The obstacle resulting from this fact is hindered communication between the both parts of the city that have developed on the both sides of the tracks. The paper presents the concept of remodeling the space adjacent to the railway and bus stations, in accordance to the principle of sustainable development and land use. The idea is also to facilitate communication between the urban sectors separated by track.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 40 ukazał się jako nr 160 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45685

Pages:

64-79

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 40

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Apr 19, 2018

In our library since:

Aug 21, 2017

Number of object content hits:

83

Number of object content views in PDF format

47

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/51944

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information