Object

Title: Rezerwaty przyrody w odbiorze społecznym studium pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego = Public perception of the nature reserve areas study on the example of Międzychodzko-Sierakowskie lakeland

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 40 (2015)

Abstract_pl:

Świadomość ekologiczna użytkowników obszarów szczególnie cennych przyrodniczo jest kwestią bardzo istotną, dlatego powinna być na bieżąco monitorowana. Badaniem ankietowym w zakresie wiedzy na temat form ochrony przyrody objęto mieszkańców i turystów odpoczywających na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego. ; W pracy zestawiono odpowiedzi, wykonano analizy testami Kruskala-Wallisa, Chi kwadrat oraz testem dokładnym Fishera. Ustalono m.in., że 72% ankietowanych wie czym jest rezerwat przyrody, a 40% zna ich ilość w Polsce. Badania wykazały, że struktura odpowiedzi respondentów była zbliżona bez względu na ich podział na grupy wiekowe, według miejsca zamieszkania, płci i faktu posiadania dzieci. ; Wskazuje to więc na podobny poziom świadomości ekologicznej ankietowanych. Edukację przyrodniczą powinno zatem rozpoczynać się na najniższym szczeblu edukacji i prowadzić ją ustawicznie.

Abstract:

The ecological awareness of the valuable area?s users should be constantly monitored. A survey regarding forms of the environment protection was developed and The Międzychodzko-Sierakowskie Lakeland inhabitants were examined. ; Except the count of answers, Kruskal-Wallis analysis, Chi square analysis and Fisher test were made. As determined, 72% of respondents knows the definition of nature reserve and 40% of them can say the correct number of them. ; The tests shown that the structure of answers were equal for all group of respondents, divided by age, place of residence, gender and the fact of having children. On this base it is possible to conclude that the level of the ecological awareness of the valuable area?s user is similar and the ecological education should be started on first stages of school education and be carried out continuously.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 40 ukazał się jako nr 160 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:45680

Pages:

15-27

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 40

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information