Object structure

Creator:

Cuske, Mateusz ; Szałata, Łukasz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red. ; Kołodziejczyk, Urszula - red. ; Kostecki, Jakub - red. ; Myszograj, Sylwia - red. ; Wasylewicz, Róża - red. ; Hudak, Magda - red.

Title:

Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu na przykładzie projektowanej kwatery składowiska odpadów = Simulation of the pollution spreading in the air basis of planned cell for waste

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 34 (2014)

Subject and Keywords:

modelowanie ; zanieczyszczenie powietrza ; składowisko odpadów ; modeling ; air pollution ; landfill

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia metodyczne aspekty oraz różne podejścia do modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu przy użyciu pakietu Operat FB. W pracy przedstawiono wyniki emisji zanieczyszczeń typowych z projektowanej kwatery składowiska. Przeprowadzone analizy wykazały, iż w zależności od zastosowanych danych wyjściowych, stężenia maksymalne i średnioroczne zanieczyszczeń są różne.

Abstract:

The paper presents methodological issues and different ways to modeling of pollutants spreading in the air using an Operat FB program. Showed the results of typical emissions from planned cell for waste of landfill. The analyzes showed that the maximum and average concentrations of pollutants are different, depending on the used input data.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 34 ukazał się jako nr 154 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-12

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 34

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego