Object structure

Creator:

Teleszewski, Tomasz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Symulacja konwekcji wymuszonej w przewodach prostoosiowych przy przepływie laminarnym metodą elementów brzegowych = Boundary elements method simulation of laminar flow forced convection in duct

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 33 (2014)

Subject and Keywords:

konwekcja wymuszona ; przewody prostoosiowe ; liczba Nusselta ; metoda elementów brzegowych (MEB) ; forced convection ; flow in ducts ; Nusselt number ; boundary element method (BEM)

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono algorytm symulacji konwekcji wymuszonej MEB przy przepływie laminarnym w przewodach prostoosiowych niezależnie od kształtu poprzecznego przewodu. Weryfikacja algorytmu została wykonana poprzez porównanie rezultatów MEB z rozwiązaniem analitycznym. W publikacji wyznaczono zależność liczby Nusselta od liczby boków w przewodach o przekroju wielokąta foremnego.

Abstract:

The paper presents the numerical algorithm Boundary Element Method to simulation modelling forced convection in a duct. The efficiency and the credibility of proposed algorithm were verified by numerical tests in theoretical solution. A numerical examples are presented fully developed forced convection through pentagon duct. In this study is proposed for determining the Nusselt number in regular polygonal channels.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 33 ukazał się jako nr 153 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

117-127

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 33

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego