Object structure

Creator:

Tokarska-Osyczka, Agnieszka ; Iszkuło, Grzegorz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa, kulturowa oraz ocena atrakcyjności turystycznej gmin na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego = Valorization of nature, landscape and cultural and tourist attractiveness rating communis in the Międzychodzko-Sierakowski Lakeland

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 33 (2014)

Subject and Keywords:

Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie ; walory przyrodnicze i kulturowe ; waloryzacja ; turystyka ; atrakcyjność turystyczna ; Międzychodzko-Sierakowskie Lakeland ; natural and cultural values ; valorization ; turism ; tourism attractiveness

Abstract_pl:

W większości analizowanych wskaźników funkcji turystycznych, siedem gmin tworzących Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie wypadło lepiej w porównaniu do średniej z całej Polski. Najatrakcyjniejszą turystycznie okazała się gmina Międzychód. W połączeniu z walorami kulturowymi i przyrodniczymi świadczy to o dużym potencjale i może to w przyszłości spowodować wzrost zainteresowania turystycznego tym rejonem.

Abstract:

In most of the analyzed indicators of tourism, seven communities of the Międzychodzko-Sierakowskie Lakeland had better results compared to the average from the entire of Poland. Międzychód was the most attractive tourist municipality. In conjunction with the cultural and natural values it indicates a high potential of this region and may result in increasing of tourist interest of Lakeland in the future.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; zeszyt 33 ukazał się jako nr 153 serii głównej ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

67-81

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 33

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego