Object structure

Creator:

Markulak, Damian

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Pomniki przyrody gminy Gubin i Brody = The natural monuments in the municipalities of Brody and Gubin

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 33 (2014)

Subject and Keywords:

pomniki przyrody ; oddziaływanie na środowisko ; natural monuments ; environmental impact

Abstract_pl:

W artykule zaprezentowano pomniki przyrody znajdujące się na terenie gminy Brody i Gubin. Podjęto próbę skatalogowania pomników przyrody, które mogą ucierpieć w wyniku planowanej eksploatacji złóż węgla brunatnego znajdujących się na terenie gmin. ; Wyznaczono dwie strefy zagrożenia dla pomników przyrody. Strefa I ? ograniczona jest przez krawędź planowanego wyrobiska, a strefa II mieści się między krawędzią wyrobiska, a maksymalnym prognozowanym lejem depresji. Wskazano zagrożenia mogące występować w poszczególnych strefach oraz zasugerowano możliwe rozwiązania problemów.

Abstract:

The article presents the natural monuments located in the municipalities of Brody and Gubin. An attempt was made to catalog the monuments of nature, which may suffer as a result of the planned exploitation of lignite deposits located within these municipalities. ; They were designated two zones of negative impact to monuments. Zone I was limited by the edge of the planned excavation, while zone II is located between the edge of the excavation, and the maximum projected depression cone. There were pointed out the hazards for the zones and suggested possible solutions to problems.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 33 ukazał się jako nr 153 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

56-66

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 33

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego