Object structure

Creator:

Janicki, Michał ; Bąk, Agata ; Wróbel, Radosław

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Redukcja ilości ubocznych produktów spalania biomasy w kotle małej mocy poprzez zastosowanie okładziny ceramicznej = Reduction of quantities of biomass combustion by-products in a low power boiler through the use of ceramic linings

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 33 (2014)

Subject and Keywords:

kocioł małej mocy ; palnik na biomasę ; biomasa ; pellet drewniany ; ziarno owsa ; popiół ; uboczne produkty spalania ; ceramika glinokrzemianowa ; gęstość nasypowa ; low power boiler ; biomass burner ; biomass ; wooden pellets ; grains of oats ; ash ; combustion by-products ; aluminosilicate ceramics ; bulk density

Abstract_pl:

Artykuł przedstawia wyniki testu, mającego na celu redukcję masy popiołu powstającego w procesie spalania, poprzez zastosowanie okładziny ceramicznej wewnątrz komory spalania. Do badań wytypowano kocioł na biomasę, powszechnie stosowany na rynku krajowym. Jednostka jest zaopatrzona w palnik dostosowany do spalania pelletu drewnianego oraz ziarna owsa. Testy prowadzono na wspomnianych paliwach oraz ich mieszance w układzie ciągłej i cyklicznej pracy kotła. ; The article presents the results of the test, aimed at reducing the weight of the ash, produced in the combustion process, through the use of ceramic linings inside the combustion chamber. To research was chosen the boiler for biomass, commonly used on the domestic market. The unit is provided with a burner suitable to burn wooden pellets and grains of oats. Tests carried out on these fuels and their mixture in the continuous and cyclic operation of the boiler.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 33 ukazał się jako nr 153 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-15

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 33

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego