Object structure

Creator:

Czekała, Jacek

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Azot i jego frakcje w komunalnych osadach ściekowych = Nitrogen and its fractions in municipal sawage sludge

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 32 (2013)

Subject and Keywords:

osady ściekowe ; frakcje azotu ; sewage sludge ; nitrogen fractions

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących udziału frakcji azotu, w komunalnych osadach ściekowych. Stwierdzono, że hydrolizie podlegało średnio od 41,8 do 52,4% azotu, przy czym na połączenia szybko dostępne dla roślin, które charakteryzuje frakcja wodnorozpuszczalna przypadało od 14,4 do 21,3% ogólnej ilości azotu w osadach ściekowych.

Abstract:

The paper presents the results of research on the share of nitrogen fractions in household sewage sludge. It was found that on average 41.8% to 52.4% of nitrogen in sludge underwent hydrolysis. Yet, it should be stressed that 14.4% to 21.3% of the total amount of nitrogen included bonds characterised by water-soluble fractions, and thus easily accessed by plants.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 32 ukazał się jako nr 152 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

143-150

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 32

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego