Object structure

Creator:

Pązik, Rafał ; Kostecki, Jakub

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Praca gruntowego wymiennika ciepła na tle zmiennych warunków atmosferycznych = The efficiency of the ground-coupled heat exchanger under varying weather conditions

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 32 (2013)

Subject and Keywords:

gruntowy wymiennik ciepła ; rekuperacja ; wentylacja ; chłodzenie pasywne ; GŻWC ; ground-coupled heat exchanger ; recuperation ; ventilation ; passive cooling ; GHE

Abstract_pl:

W pracy omówiono zastosowanie gruntowego żwirowego wymiennika ciepła wykorzystywanego w systemach wentylacji z odzyskiem ciepła. Analizie poddano skuteczność pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych, obejmujących zimę oraz lato. Zaprezentowano wyniki uzyskanych, dzięki wymiennikowi, temperatur i oceniono odczuwalny komfort po całorocznej eksploatacji.

Abstract:

In this article we present the work of the ground-coupled heat exchanger working in the systems with heat recovery. Efficiency of work under varying weather conditions, including winter and summer were analyzed. We also present the results of the temperature and comfort after a year-long operation.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 32 ukazał się jako nr 152 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

113-123

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 32

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego