Object structure

Creator:

Kołodziejczyk, Urszula ; Żebrowska, Marta

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Techniczne metody ochrony przeciwpowodziowej w Polsce = The technical methods flood protection

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 31 (2013)

Subject and Keywords:

powódź ; czynna i bierna ochrona przeciwpowodziowa ; technicznemetody ochrony przeciwpowodziowej ; flood ; active and passive flood protection ; technical methodsof flood protection

Abstract_pl:

Celem niniejszej pracy było przypomnienie o wciąż aktualnych problemach związanych ze skuteczną ochroną przeciwpowodziową oraz metodach stosowanych w walce z żywiołem jakim jest wielka woda. W artykule zwrócono szczególną uwagę na dwa rodzaje ochrony tj. ochronę czynną i ochronę bierną, które realizowane są przy udziale technicznych metod ochrony przeciwpowodziowej.

Abstract:

The main purpose of this thesis was taking look back on the current problems related to effective flood protection and methods applied in grapple with the elements as high water. In this article the particular pressure was taken on two sorts of buffer i.e. active and passive prevention which are executing with cooperation of the flood's protection methods.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 31 ukazał się jako nr 151 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

96-105

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 31

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego