Object structure

Creator:

Szala, Barbara ; Turek, Piotr ; Jeleń, Anna ; Bajda, Tomasz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Synteza i właściwości sorpcyjne organo-zeolitów = Synthesis and sorption properties of organo-zeolites

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 30 (2013)

Subject and Keywords:

sorpcja ; surfaktant ; chromiany ; HDTMA ; sorption ; surfactant ; chromate

Abstract_pl:

Wykorzystanie czwartorzędowych soli amoniowych do modyfikacji powierzchni zeolitów naturalnych i syntetycznych doprowadziło do powstania materiału o lepszych właściwościach sorpcyjnych. Celem badań było porównanie właściwości sorpcyjnych otrzymanych organo-zeolitów naturalnych i syntetycznych na przykładzie usuwania związków chromu z roztworów.

Abstract:

The use of quaternary ammonium salts for modifying the surface of natural and synthetic zeolites, resulted in the formation of a material with better sorption characteristics. The aim of the study was to compare the sorption properties of natural and synthetic organo-zeolites obtained through the removal of chromium compounds from solution.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 30 ukazał się jako nr 150 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2013

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-12

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 30

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego