Object structure

Creator:

Jakubaszek, Anita ; Płuciennik-Koropczuk, Ewelina

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Wpływ okresu eksploatacji na efektywność pracy oczyszczalni hydrofitowej w Małyszynie = Period of operation impact on the effectiveness of work constructed wetland in Małyszyn

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 28 (2012)

Subject and Keywords:

oczyszczanie ścieków ; oczyszczalnie hydrofitowe ; oczyszczalniaz poziomym podpowierzchniowym przepływem ścieków ; wastewater treatment ; treatment wetland ; SS-HF subsurface horizontal flow

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych oraz związków biogennych ze ścieków w oczyszczalni hydrofitowej w Małyszynie. Wyniki wieloletniego monitoringu pracy oczyszczalni wykazują, że średnia efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków wynosiła 72%. Natomiast azot ogólny i fosfor ogólny usuwane były ze ścieków w 22,5 i 13,3%. Wykazano również okresowe odładowanie złoża z wcześniej zdeponowanego fosforu.

Abstract:

This paper presents the pollutant removal efficiency of organic and biogenic compounds from wastewater in constructed wetland in Małyszyn. The results of long-term monitoring of wastewater treatment operation show that the efficiency of removal of organic pollutants from wastewater was 72%. However, total nitrogen and total phosphorus removed from wastewater were on average 22.5 and 13.3%. It was also demonstrated periodically landward of previously deposited phosphorous.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 28 ukazał się jako nr 148 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

97-106

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 28

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego